Mijn informatie
Deze informatie is afkomstig van Inreda Diabetic
De AP® van Inreda Diabetic

Inleiding

De AP® van Inreda® Diabetic

Uw zorgverlener heeft een behandeling voorgesteld met de AP®. De AP is de kunstmatige alvleesklier van Inreda Diabetic. Deze is ontwikkeld voor mensen met diabetes type 1.

Hier krijgt u meer informatie over de AP.

Scroll voor alle instructies

Bedankt voor uw bericht

Terug naar Indiveo
Starten met Indiveo

Privacyverklaring Indiveo webapplicatie (indiveo.services)
December 2019 - versie 1.2


Met de webapplicatie die Indiveo levert worden patiënten vanuit ziekenhuizen beeldend geïnformeerd over aankomend onderzoek, ziektebeelden en/of behandelingen. Met Indiveo is medische informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk.

Contactgegevens:
Indiveo B.V.
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

Indiveo B.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67403530

Persoonsgegevens die wij verwerken in onze dienst
Om de dienst Indiveo te gebruiken verwerken wij daarom de volgende persoonsgegevens:
- Het e-mailadres

Indiveo is een dienst om patiënteninformatie onder andere beveiligd te versturen naar een e-mailadres. Indiveo gebruikt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienst, patiënteninformatie versturen, mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat deze E-mails veilig en goed worden afgeleverd, is het nodig om het e-mailadres gedurende een bepaalde periode op te slaan. Naast het e-mailadres worden er geen andere persoonsgegevens opgeslagen.

Indiveo patiënteninformatie is beveiligd en alleen met een code toegankelijk. E-mails zullen daarom nooit medisch inhoudelijke informatie bevatten.

Waarom wordt het e-mailadres bewaard?
1) Om te kunnen achterhalen of de patiënt juist geïnformeerd is.
2) Om te kunnen achterhalen of de uitgezette mailopdrachten ontvangen en verstuurd zijn (functioneel).
Het bewaren van het e-mailadres is noodzakelijk om te kunnen achterhalen naar welk e-mailadres welke informatie verstuurd is. Het is voor de zorgverlener belangrijk te kunnen achterhalen of er sprake is geweest van juiste informatievoorziening.

Hoe lang wordt dit e-mailadres onthouden?
Omdat Indiveo niet weet wanneer patiënten een onderzoek of behandeling krijgen (het moment van informeren verschilt per ziekenhuis en per afdeling), blijft de informatie voor de patiënt toegankelijk. Het e-mailadres wordt voor functionele doeleinden. Daarbij houdt Indiveo er rekening mee dat er aangetoond moet kunnen worden dat een patiënt daadwerkelijk is geïnformeerd. Patiënten kunnen op elk moment hun e-mailadres definitief verwijderen.

Waar wordt het e-mailadres opgeslagen?
E-mailadressen worden volgens Europese richtlijnen binnen de Europese Unie op beveiligde servers opgeslagen. Alle datacentra worden op verschillende hoogwaardige beveiligingslevels beveiligd en bewaakt.

Intrekken van toestemming
Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven kunt u ook besluiten om Indiveo niet meer te gebruiken. U kunt na in te loggen met uw code, uw toestemming intrekken door patiënteninformatie zelf te verwijderen. Klik in het instellingsmenu op ‘verwijder mijn informatie’. Uw informatie en het e-mailadres worden hiermee definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met Indiveo gesloten heeft. Ook kunnen wettelijke verplichtingen ons hiertoe dwingen.

Websites van derden binnen onze service
Wij verwijzen in onze dienst naar websites en bronnen van andere partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites van derden.

Cookies
Indiveo is gerechtigd om binnen de dienst technische, functionele en analytische cookies te gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en om de kwaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van ons product te kunnen verbeteren.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies
Met de analytische cookies verzamelen wij anonieme statistieken over het gebruik van de website. Hierdoor kunnen we het gebruik van de website door onze bezoekers anoniem in kaart brengen. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Wij verzamelen en gebruiken nooit tot personen herleidbare gegevens.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen er geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Ook heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor het gebruik van Indiveo in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indiveo.

Wanneer u Indiveo niet meer wenst te gebruiken kunt u uw toegestuurde informatie ook zelf verwijderen. U kunt u in te loggen met uw code, uw informatie wissen door in het instellingsmenu te kiezen voor ‘verwijder mijn informatie’.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@indiveo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indiveo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij gegevens beveiligen
Indiveo BV heeft passende maatregelen genomen om: misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

- Indiveo werkt via beveiligde SSL en TLS verbindingen.
- De SSL certificaten van Indiveo zijn uitgegeven door Comodo.
- Binnen het systeem aangemaakte informatie, wordt versleuteld opgeslagen met moderne en bewezen technieken.
- Toegang van medewerkers op basis van need to know principe.
- Medewerkers werken altijd onder een geheimhoudingsverklaring.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@indiveo.nl

Indiveo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Sluiten

Indiveo is met veel zorg samengesteld en is bedoeld voor informatieve doeleinden. Indiveo vervangt nooit het advies van uw zorgverlener. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverlener. Aan Indiveo informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Indiveo gebruikt links naar externe websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Sluiten